GVGP-2

GVGP-2 Večje gasilsko vozilo za gašenje gozdnih požarov GVGP-2 je vozilo, ki ima vgrajeno rezervoar z nad 800 l vode, rezervoar za penilo (10 % volumna rezervoarja za vodo), gasilsko črpalko z normalnim in visokim tlakom ali batno membransko črpalko z zmogljivostjo 200 l/min pri 50 bar. Vozilo ima vgrajene 3 navijake: • navijak z…

PV-1

PV-1 Manjše gasilsko poveljniško vozilo je namenjeno predvsem prevozu poveljnika in ima prostor še za 3 ali 4 potnike. Uporablja se ga kot osnovno ali pomožno prevozno sredstvo za samostojno hitro vožnjo do mesta požara, za vodenje gasilske enote med vožnjo in za izvedovanje stopnje razvitosti požara. Citroen BerlingoRenault KangooFord Ranger

GVV-1

GVV-1 Gasilno vozilo z vodo GVV-1 je vozilo, ki ima vgrajeno visokotlačno črpalko, ki mora zagotavljati 60 l/min, 35-50 bar, navijak z visokotlačno cevjo 50 m, rezervoar z minimalno 300 l vode, (količina vode se prilagodi razpoložljivi nasilnosti podvozja in ne sme presegati s Tipizacijo določene največje dovoljene mase vozila ( NDM= 6500 kg ))…