GVV-2

GVV-2 Večje gasilno vozilo z vodo se uporablja za gašenje požarov in za manjše tehnične intervencije. Vozilo vsebuje 1000 l rezervoar vode in vgrajeno črpalko, ki je gnana preko avtomobilskega motorja.  Dolžina vozila ne sme presegati 7000 mm, širina je lahko največ 2500 mm in višina največ 3000 mm, pri pogonu na 4×4 največ 3100…

GASILSKA PRIKOLICA

GASILSKA PRIKOLICA V podjetju SVIT-ZOLAR d.o.o. vam lahko ponudimo dve vrsti gasilskih prikolic. Možna modela sta GP-1 IN GP-2. Izgled prikolic lahko najdete na zgoraj navedenih povezavah. Gasilski priklopnik je posebej za gasilske intervencije izdelan priklopnik z določeno opremo. Priklopniki se uporablja za prevoz prenosne brizgalne in ostale gasilske opreme. GP – 1GP – 2CZ…

GVC-24/50

GVC-24/50 Gasilno vozilo s cisterno je gasilno vozilo z vgrajeno normalno tlačno ali visokotlačno gasilsko črpalko, ki jo poganja motor vozila, napravo za hitri napad, rezervoarjem za 5000 l vode, rezervoarjem za 500 l penilne snovi, z vgrajenim metalcem vode in pene ter gasilsko tehnično vode. Posadka vozila je skupina 1+2. Dolžina vozila ne sme…

GVC-16/24

GVC-16/24 Gasilno vozilo s cisterno GVC je gasilsko vozilo z vgrajeno gasilsko črpalko, ki jo poganja motor vozila, napravo za hitri napad, gasilsko taktično opremo in rezervoarjem za gasilno vodo. Dolžina vozila ne sme presegati 7500 mm, širina je lahko največ 2500 mm in višina 3100 mm oziroma 3250 mm za vozila s 4×4 pogonom.…

GVGP-1

GVGP-1 Malo gasilsko vozilo za gašenje gozdnih požarov je namenjeno prevozu osnovne enote. Vozilo je namenjeno za gašenje manjših in srednjih požarov v naravnem okolju ter za potrebe osnovne enote pri zahtevnejših intervencijah, kakor tudi gašenje vseh začetnih požarov. Vozilo mora imeti pogon 4×4 z možnostjo zapore diferenciala in redukcijo prestavnih razmerij. Vozilo sme biti…

GV-1

GV-1 Manjše gasilsko vozilo GV-1 je gasilsko vozilo z opremo za gašenje in reševanje ter s prenosno motorno brizgalno 8/8, ki je nameščena v nadgradnji. Posadka vozila je oddelek 1+8 ali zmanjšani oddelek 1+5. Kot podvozje se za manjše gasilno vozilo uporablja serijsko izdelana vozila-kombi ali furgon. Pogon vozila je cestni ali pa 4×4. MAN…

GVM-1

GVM-1 GVM-1 je manjše gasilsko vozilo za prevoz gasilcev in osebne opreme. Posadka je 1+8. Dolžina vozila ne sme presegati 6000 mm, širina je lahko največ 2200 mm in višina največ 2600 mm. Dovoljena skupna masa vozila sme znašati največ 3500 kg. Kot podvozje se uporabljajo izdelana vozila kombi, pogon pa je praviloma cestni. MAN…

AC

AC Gasilska avtocisterna ali AC je gasilsko vozilo za prevoz vode na mesto intervencije ali za prevoz pitne vode. V vozilo je vgrajena črpalka, ki jo poganja motor vozila, naprava za hitri napad s cevjo premera 25 mm in dolžine 50 m, gasilska tehnična oprema in rezervoar za gasilno vodo. Minimalna količina vode v rezervoarju…

GVC-16/25

GVC-16/25 Posadka vozila je zmanjšani oddelek 1+5, 1+7 ali 1+8. Dolžina vozila ne sme presegati 7500 mm, širina je lahko največ 2500 mm in višina največ 3100 mm. Za vozila s pogonom 4×4 sme biti višina največ 3250. Dovoljena skupna masa vozila GVC 16/25 ne sme presegati 13500 kg. Gasilno vozilo s cisterno GVC 16/25…