GVV-1

GVV-1 Gasilno vozilo z vodo GVV-1 je vozilo, ki ima vgrajeno visokotlačno črpalko, ki mora zagotavljati 60 l/min, 35-50 bar, navijak z visokotlačno cevjo 50 m, rezervoar z minimalno 300 l vode, (količina vode se prilagodi razpoložljivi nasilnosti podvozja in ne sme presegati s Tipizacijo določene največje dovoljene mase vozila ( NDM= 6500 kg ))…

Read article